Hallitus

Yhdistys

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet vuodeksi kerrallaan, mutta heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

Yhdistyksen säännöt:

Säännöt

Voit ladata tästä Riihikosken koulun vanhempainyhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan.

- Lataa -Hallituksen jäsenet 2018:

  • Saila Aalto, puheenjohtaja
  • Anu Holla
  • Heidi Bister
  • Katri Järvi
  • Anu Riski
  • Anna Saastamoinen
  • Susanna Uusitalo
  • Koulun edustaja:

    • Minna Savo

Vanhempainyhdistyksen jäsenperheitä yhteensä: